top of page

​Charakteristika školy

Dostupnost školy

14. základní škola Plzeň leží v městské části Plzeň Doubravka na Zábělské ulici č. 25.

Celý areál školy se nachází v příjemném a tichém prostředí doubraveckého sídliště nedaleko Chlumu. Ke škole se dostanete nejlépe trolejbusem č. 16 (zast. Habrmannovo náměstí), nebo můžete využít autobusu č. 30 (zast. Husův park).

Cílem našich stránek je představit školu, jak žije v současné době, připomenout se svým bývalým žákům a vzbudit zájem u žáků budoucích.

 

Výchova a vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola mostem k budoucnosti" je od 1.roč. a 6.roč. zaveden od školního roku 2022/2023 a v ostatních ročnících "Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená" vychází z RVP ZV (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

 

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové.  Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, péče je věnována všem žákům.

Pozornost je věnována prevenci rizikového chování žáků.

 

Škola poskytuje smysluplné využití volného času formou pestrého programu školní družiny či zájmové činnosti.

 

Zástupci žáků 4.-9. ročníků mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

 

Vybavenost školy

Ve škole je 26 kmenových učeben, odborné učebny výpočetní techniky, chemie, fyziky, přírodopisu, cvičná kuchyňka, tělocvična, zrcadlový sál, víceúčelové hřiště, venkovní sportovní areál, školní jídelna, žákovská knihovna. Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítačem s možností připojení k internetu nebo LCD panely.

 

Odborné učebny jsou vybaveny novými pomůckami v rámci projektů, do kterých se škola zapojila.

 

Škola má vlastní školní jídelnu s kapacitou 600 obědů denně.

 

V areálu školy se nachází Základní umělecká škola Bedřicha Smetany s možností výuky různých hudebních oborů.

​Charakteristika školy

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page