top of page

Vedení školy

Ředitelka školy


Mgr. Helena Lišková, +420 378 027 301, +420 724 105 889, liskovahe@zs14.plzen-edu.cz


Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň


Ing., Mgr. Lenka Knoblochová, +420 378 027 334, +420 607 011 653, knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz


Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň


Mgr. Petra Formanová, +420 378 027 302, +420 724 101 693, formanovape@zs14.plzen-edu.cz


Provozní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Asistenti pedagoga

Školní družina

1. stupeň

Vedení školy

Vedení školy

Podporujeme

bottom of page