top of page

Fotogalerie jídelny

Kontakty

Dokumenty

Ceny obědů

Jídelní lístek

Objednávky

Aktuality

Ceník školního stravování

Ceník školního stravování

 

Cena oběda podle kategorie strávníků

žáci 7-10 let                     40,-Kč                      záloha 800,-Kč

žáci 11-14 let                    43,-Kč                      záloha 860,-Kč

žáci nad 15 let                   45,-Kč                      záloha 900,-Kč

zaměstnanci                     49,-Kč

veřejnost                         90,-Kč (do vlastních nádob)

 

Cena svačiny                     25,-Kč                      záloha 500,-Kč

 

Ceník stravy je platný od 1.1.2024. Pro děti se jedná o dotované ceny stravy.

 

V případě nemoci má žák nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci, další dny musí oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů podle kategorie.

žáci 7-10 let                     78,-Kč                     

žáci 11-14 let                    81,-Kč                     

žáci nad 15 let                   83,-Kč

 

Platba stravného

Strávník je ke stravování přijat na základě písemné přihlášky.

 

Stravu lze platit několika způsoby:

1.    Hotově v pokladně školní jídelny

2.   Formou inkasa - inkasní platby se provádí vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující

3.   Převodem z bankovního účtu - stravné se platí zálohově předem, a to do 25. dne v měsíci na měsíc následující, jako VS se uvádí evidenční číslo dítěte.

  

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY STRAVNÉHO

4838600227/0100


VS je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do databáze školní jídelny.  Neznáte-li VS napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte.


Pokud platba neproběhne do začátku nového měsíce, nebude poskytnuto stravování! Inkasní platby provádí jídelna podle počtu varných dnů. Trvalé platby na každý měsíc (zálohu) posílají rodiče nebo zákonný zástupce dítěte.

 

Vracení přeplatků

Přeplatky se vrací v první polovině července na účet uvedený v přihlášce ke stravování.

 

 

Školní jídelna

Ceny obědů

Podporujeme

bottom of page