top of page

Fotogalerie jídelny

Kontakty

Dokumenty

Ceny obědů

Jídelní lístek

Objednávky

Aktuality

Objednávky

Přihlašování obědů

S výjimkou prvního a posledního dne ve školním roce budou obědy v průběhu celého školního roku pro dětské strávníky přednastaveny automaticky.


První a poslední den ve školním roce si dítě nebo rodič musí oběd objednat sám pomocí aplikace www.strava.cz, telefonicky 378027303 nebo emailem KralikovaGa@zs14.plzen-edu.cz


Návod na používání aplikace www.strava.cz


Objednávání obědů přes terminál

Terminál je umístěný ve vnitřních prostorách u hlavního vchodu. Přihlašování je možné přiložením bezkontaktního čipu nebo Plzeňské karty.

 

Odběr objednané stravy

Děti se v jídelně prokazují čipem (vratná záloha 121,-Kč), Plzeňskou kartou (zdarma) nebo náhradní stravenkou.

Případnou ztrátu čipu je třeba nahlásit IHNED!!! v kanceláři vedoucí školní jídelny a dítěti bude přidělen PIN (4-místné číslo), na který si na terminále vytiskne náhradní stravenku. Tou se prokáže v jídelně.

Nefunkční čip bude vyměněn bezplatně.

 

Výdej obědů a svačinek

-      svačinky pro děti                              9:45 – 10:00 hodin

-      obědy pro žáky a zaměstnance školy   11:45 – 14:00 hodin

-      obědy pro nemocné děti a veřejnost 11:00 – 11:30 hodin (zadní vchod)

 

Odhlašování obědů v době nemoci

1.    Emailem: KralikovaGa@zs14.plzen-edu.cz 

2.   SMS zprávou na tel. číslo 721536456


Zpráva musí obsahovat: jméno dítěte, třídu a od kdy do kdy chcete oběd odhlásit

První den nemoci dítěte je ještě možné oběd odhlásit do 8:00 hodin nebo si jej osobně vyzvednout do vlastních jídlonosičů (popř. do termoboxů dodaných ŠJ) a to od 11:00 do 11:30 hodin zadním vchodem do družiny. V ostatní dny, kdy dítě není ve škole, nemá nárok na dotovanou stravu a je třeba ji odhlásit!!! V opačném případě bude účtována plná cena oběda včetně mzdových a režijních nákladů.

Přihlášený a nevyzvednutý oběd propadá bez nároku na náhradu.

 

Ukončení stravování

Ukončení stravování v průběhu školního roku je třeba nahlásit v kanceláři školní jídelny, strávník bude zablokován. Případný přeplatek bude vrácen na účet uvedený v přihlášce ke stravování.

 

 

 

 

 

 Školní jídelna

Objednávky

Podporujeme

bottom of page