top of page

Projekty

Školní rok 2023 -2024

 

Název: 14. ZŠ - JAK ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Škola je zapojena do projektu OP Jan Amos Komenský, registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002033

Termín realizace : 1.1.2023 – 31.12.2024


14.ZŠ -JAK ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
.pdf
Download PDF • 45KB

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

 

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009.

SZIF schvaluje Žadatele o podporu, kteří zajištují distribuci ovoce a zeleniny do škol. Jejich přehled je zveřejněn na www.szif.cz

 

 

Školní rok 2022 – 2023

 

Škola se zapojila do programu Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3. 1

Název: Digitalizujeme školu


Digitalizujeme_školu
.pdf
Download PDF • 298KB

Škola se zapojila do programu Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Název: Doučování žáků škol


Doučování_žáků_škol
.pdf
Download PDF • 178KB

Projekty

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page