top of page

Školní knihovna

Naše žákovská knihovna se nachází v prvním patře v multimediální učebně MUC2.


Žáci mají k dispozici přes 2000 knih – beletrie i encyklopedie, časopisy, počítače připojený k internetu, jednoduché kvízy, čtenářský koutek.


Žáci si zde mimo půjčování knih mohou číst, prohlížet časopisy, vyplňovat kvízy vždy k určitému tématu nebo vyhledávat informace pro zadané projekty.


Žákovská knihovna je v dopoledních hodinách využívána i pro výuku s možností využití interaktivní tabule, audiotechniky a počítačů.


Knihovní fond je dle možností průběžně doplňován.


Řád školní knihovny


Řád_školní_knihovny
.pdf
Download PDF • 241KB

Vedoucí školní knihovny:

Eva Zikmundová   

mail: zikmundovaev@zs14.plzen-edu.cz


Provoz knihovny:

Úterý: 11:50-14:25

Středa: velká přestávka

Čtvrtek: 12:45-14:25

Pátek: velká přestávka


Akce a projekty:

Nové knihy do knihovny

S radostí vám oznamujeme, že jsme obdrželi nový přírůstek do naší školní knihovny. Děti dostaly od Ježíška krásné nové knížky, které byly zakoupeny školou a jsou plodem vašich dětských přání. Naše knihovna nyní tak může rozšířit svůj fond o skvělá díla od různých talentovaných autorů, včetně oblíbené spisovatelky J. K. Rowlingové nebo spisovatele Ch. Colfera. Jsou to knihy, které si naši žáci přáli mít k dispozici v naší knihovně, a nyní jsou dostupné pro všechny. Tímto krokem se snaží škola podporovat čtenářskou gramotnost a zájem o knihy. Věříme, že tyto knižní novinky přinesou radost a inspiraci do života našich dětí. Přejeme našim čtenářům příjemné chvíle strávené při čtení a věříme, že tyto nové knihy přinesou inspiraci do jejich čtenářského světa.

 

A zde malá ukázka:
Literární beseda s MICHAELOU FIŠAROVOU a MIROSLAVEM REILEM

V pátek 21. 4. se uskutečnila v naší knihovně literární beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, kterou doprovázel herec, moderátor Miroslav Reil. Byly to tři po sobě jdoucí besedy pro první a třetí ročníky. Dozvěděli jsme se, že paní spisovatelka je i učitelkou ČJ a AJ na ZŠ v Praze, proto ve svých knihách zmiňuje pro děti velmi aktuální témata. Herec Miroslav Reil doprovázel povídání paní spisovatelky svým školeným hlasem při předčítání a dramatizací ukázek z kapitol jednotlivých knížek. Od první chvíle byly děti vtažené do napínavého děje, který se před nimi odehrával. Děti tak v rámci vystoupení shlédly krátkou dramatizaci z knihy Kanálníčci, V bříšku a A – Ž půjdeš do školy a zároveň se i dozvěděly zajímavosti ze zákulisí přípravy tisku knížek. Jejich úsměv a průběžný potlesk byl tím nejupřímnějším hodnocením, jak se jim beseda líbila.

 

Slam poetry ve škole

Besedy a přednášky, nejen se spisovateli, mají žáci velmi rádi. Proto jsme do školy 13. 3. již podruhé pozvali básníka, slamera, moderátora, hudebníka a pedagoga Filipa Korytu, který je v žánru slam poetry  znám jako Dr. Filipitch.  Ten si s sebou v rámci projektu „Poezie není nuda aneb slam poetry pro školy“ tentokrát přizval své dva kolegy, kteří nám společně představili slam poetry, jakožto literárně – performativní žánr poezie. Žáci osmých a devátých ročníků tak byli aktivními diváky malého slamerského klání. Slam poetry je interaktivní, hovoří jazykem mladých lidí, používá pro vyjádření vhodné umělecké zkratky a navozuje spontánní atmosféru. Setkání s Dr. Filipitchem a jeho kolegy bylo opět velmi příjemné a pro nás všechny velkým nezapomenutelným zážitkem.


Komiksy kolem nás - manga

Ve čtvrtek 2.3. se v naší škole za podpory Spolku rodičů uskutečnila přednáška pro páté ročníky na téma japonský komiks – Co je to manga. Pro někoho jsou komiksy obrázky s textem v bublinách, ale za tím vším se skrývá tajemný a komplikovaný svět. Výtvarný styl japonských umělců v podobě komiksů, mají své určité kouzlo. Nejvíce nás ale uchvátí strhující příběh jednotlivých hrdinů a styl čtení. Jak v pár tazích vystihnout náladu a jak jediná barva může vytvořit atmosféru? O tom, a ještě více nám přijela povídat studentka japanologie Kateřina Kohoutková z Prahy, která současně spolupracuje s   nakladatelstvím CREW. Žáci se dozvěděli spousty nových a zajímavých informací. V první části si společně posvítili na stručnou historii mangy, poté se žáci dozvěděli rozdíly mezi japonskou mangou a západními komiksy.  Ve druhé části přednášky se věnovali praktické ukázce jednotlivých mang. Setkání s odbornicí na japonskou mangu bylo velmi příjemné a pro nás pro všechny velký nezapomenutelný zážitek.


Recitační soutěž

V úterý 21. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Z prvního stupně se zúčastnilo 12 žáků a z druhého stupně 2 žákyně. V první kategorii 2. a 3. tříd vyhrála Šárka Čechurová z 3. B, na druhém místě se umístily Barbora Chejlavová a Terezie Zrostlíková z 3. C. V druhé kategorii 4. a 5. ročníků vyhrál Michal Dvořák z 5. A a na druhém místě se umístila Jolana Fialová z 4. A. Všem vystupujícím děkujeme a velice blahopřejeme 5 postupujícím žákům z prvního stupně a přejeme mnoho štěstí v obvodním kole na 28. základní škole.

V obvodním kole 23. února Jolana Fialová ze 4. A vyhrála 2. místo v kategorii 4. a 5. ročníků a postupuje do kola okresního. Moc gratulujeme a držíme palce v dalších kolech!!!


Ježíšek v knihovně

Letos naší knihovnu navštívil Ježíšek, který dětem splnil jejich dlouhodobé přání a přinesl jim 35 krásných komiksů. Děti si od ledna mohou půjčovat komiksy se svými oblíbenými komiksovými hrdiny, kteří je přenesou do jiných světů a zažijí s nimi spousty dobrodružství, např.: DC Superhrdinky,  My Little Ponny, Zaklínač nebo Minecraft. V poslední době vzrostl u dětí i velký zájem o japonský komiks mangu, která doslovně znamená „humorné obrázky“. Tento komiks klade důraz na pečlivé zobrazení emocí a jemných detailů vztahů mezi postavami. Hrdinové často prochází dlouhou a strastiplnou cestou k vytouženému cíli. Vyznačuje se opačným směrem čtení – zprava doleva. Děti se mohou těšit např.: Ateliér špičatých klobouků, Zaslíbená Země Nezemě, My Hero Acedemia a jiné. Velké poděkování patří Spolku rodičů, který vypomohl Ježíškovi a komiksy dětem zaplatil. A teď už se podívejte na malou ukázku našich komiksů.

Eva Zikmundová


Čtenářský projekt: „Vodní svět aneb nastřádej co nejvíce perel“

Od ledna bude žáky prvního stupně provázet nová čtenářská soutěž s názvem „Vodní svět aneb nastřádej co nejvíce perel“. Před Vánoci si zástupci jednotlivých tříd vylosovali obrázek zastupující vodní říši a čtenářský list. Úkolem bude přečíst co nejvíce knih, představit je tak svým kamarádům a získat co nejvíce perel. Za každou přečtenou knihu čtenář vyplní čtenářský list a obdrží jednu perlu. Na konci měsíce května žáci ve své třídě sečtou své perly a vytvoří si svůj vodní svět, který bude v červnu při vyhlášení reprezentovat danou třídu. Z těchto perel a z vodních světů bude v červnu vytvořena velká vodní říše. Vyhlášení by pak mělo proběhnout v červnu, kde bude vyhlášen nejpilnější čtenář, nejlepší ilustrátor třídy a nejpilnější čtenářská třída. Novinkou bude vyhlášení nejkrásnější části z vodní říše, které si vytvoří jednotlivé třídy a hlasovat budou děti a veřejnost před slavnostním vyhlášením.

Držte nám palce, ať se nám podaří vytvořit krásnou a pozoruhodnou vodní říši.

K. Mondlová a E. Zikmundová


Barevné a inspirující záložky

V naší knihovně již několik dní zdobí knihy nové záložky. S nápadem, jak podpořit zájem o čtení, přišla paní učitelka J. Pešková z II. stupně. Nápad se mi velice zamlouval a vytvořila jsem záložky, které barvou lákají své čtenáře a textem inspirují k přečtení. Čtenář, který si zapůjčí knihu se záložkou, může předat své postřehy nebo zajímavou myšlenku knihy právě prostřednictvím této záložky. Stačí jen na záložku napsat číslo stránky a v jakém odstavci danou myšlenku nalezl. Připojí, co se mu nejvíce líbilo a záložku vrátí zpět do knihovny. Další čtenář, který si knihu půjčí, se může motivovat názorem předešlého čtenáře. Sám pak může připsat, co oslovilo jeho. Tyto záložky by měly pomáhat nerozhodným čtenářům, zda si danou knihu přečíst. Nyní máme v knihovně okolo 25 záložek, a jestli záložky zaujmou, vytvoříme další, které zpestří výběr knih čtenářům.

Eva Zikmundová


„Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení.“

Naše škola se již šestým rokem zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu„Záložka do knihy spojuje školy “. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  Žáci vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu „Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení“ a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Tato soutěž je třináctým ročníkem a jako každý rok ji vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Naší partnerskou školou se letos stala Základná škola s mateřskou školou Štefana Náhalku z Liptovské Tepličky.  Liptovská Teplička je liptovská obec na Slovensku, která leží na území Prešovského kraje v okresu Poprad. Do letošního projektu se zapojili žáci z prvního. Při hodinách čtení a pracovních činnostech naši žáci vytvořili originální záložky, které z druhé strany domalovali příběhem nebo nalepili obrázek z knížky, kterou četli o prázdninách nebo mají v současné době rozečtenou.

A tady je malá ukázka některých záložek, které byly odeslány kamarádům na Slovensko.

Již teď se těšíme, jaké záložky nám pošlou děti z partnerské základní školy z Liptovské Tepličky ze Slovenska.Eva Zikmundová


MÁME REKORD!

Nejdelší čtenářské leporelo se zvířátky

Dne 16.6.2022 se na naší škole uskutečnilo slavností vyhlášení čtenářské soutěže, která byla zároveň pokusem o vytvoření rekordu o nejdelší čtenářské leporelo se zvířátky. Na tvorbě leporela se v průběhu pěti měsíců od ledna do května 2022 podíleli všichni žáci prvního stupně, tedy 13 tříd.

Na začátku projektu si zástupci jednotlivých tříd vylosovali plyšové zvířátko, které se stalo kamarádem, maskotem třídy a také jednou z hlavních postav leporela. Za každou přečtenou knihu žák vyplnil čtenářský list, který se rovnal jednomu nakreslenému obrázku se zvířátkem v leporelu. Z těchto celkem 1393 čtenářských listů bylo v červnu vytvořeno nejdelší čtenářské leporelo se zvířátky o celkové délce 302,1 m – žáci tedy vytvořili nový český rekord, který zpečetil komisař z agentury Dobrý den. Vytvořený rekord bude zapsán do České knihy rekordů.

Nejpilnější třídy a žáci byli oceněni naučnými deskovými hrami a knihami. Třídou s nejvíce přečtenými knihami, tedy 186, byla 2.C. Nejaktivnější čtenářkou s 42 přečtenými knihami se stala Ema Zemanová z 1.B. Součástí slavnostního vyhlášení bylo soutěžní odpoledne, během kterého děti plnily úkoly na různých stanovištích.

Celý projekt se uskutečnil za podpory Komise pro výchovu a vzdělávání RMP a Spolku rodičů.

Kateřina Mondlová

Lucie Nenadovičová

Eva Zikmundová


Vyhodnocení čtenářského projektu „Nejdelší čtenářské leporelo se zvířátky“ 

Dne 16.6. od 15.30 proběhne na naší škole vyhodnocení čtenářského projektu „Nejdelší čtenářské leporelo se zvířátky“. Budeme se snažit o vytvoření nového českého rekordu – nejdelšího čtenářského leporela, které bude 16. června přeměřeno a schváleno komisařem z agentury Dobrý den. Žáci v období leden – květen v rámci čtenářské gramotnosti soutěžili ve čtení knih. Po přečtení knihy žák obdržel čtenářský list, který vyplnil a z druhé strany namaloval obrázek a dolepil zvířátkem – maskotem třídy. Na konci května si děti z jednotlivých tříd seskládaly čtenářské listy vedle sebe tak, aby jednotlivé obrázky zvířátka, vyprávělo příběh, případně se doladilo ještě textem nebo bublinou jako u komiksu. Vznikly nám krásné příběhy, které jsme na závěr spojili dohromady a pokusíme se vytvořit nový rekord – nejdelší leporelo se zvířátky, který bude zapsán do Knihy českých rekordů.

Držte nám palce a přijďte nás podpořit!

Všichni jste srdečně zváni.

Eva Zikmundová


Komiks kolem nás

Ve čtvrtek 28.4. se v naší škole za podpory spolku rodičů uskutečnila beseda pro páté ročníky na téma komiks. Pro někoho jsou komiksy obrázky s textem v bublinách, ale za tím vší se skrývá tajemný a komplikovaný svět. Jak v pár tazích vystihnout náladu a jak jediná barva může vytvořit atmosféru? O tom a ještě více nám přijela povídat Michaela Pexová z nakladatelství CREW. Žáci se dozvěděli spousty nových a zajímavých informací. V první části si společně posvítili na předky komiksu od jeskynních maleb, poté se věnovali vývoji komiksu a ve druhé části besedy se věnovali praktické ukázce komiksové tvorby. Setkání s odbornicí na komiksy bylo velmi příjemné a pro nás pro všechny velký nezapomenutelný zážitek.


Slam Poetry - Dr. Filipitch

Besedy se spisovateli mají žáci velmi rádi, a proto v rámci března – měsíce čtenářů připravila škola za podpory Spolku rodičů jednu takovou velmi příjemnou besedu v naší Žákovské knihovně.  Do školy 14. 3. byl pozván básník, slamer, moderátor, hudebník a pedagog Filip Koryta, který je v žánru slam poetry  znám jako Dr. Filipitch.  Žáci osmých a devátých ročníků se seznámili nejen se specifickým stylem básnicko-zpívaného přednesu, s pravidly slamu, ale i jak vznikají jeho slamy i básně. Zároveň Dr. Filipitch představil čtyři svoje básnické sbírky, které si žáci mohli prohlédnout a které budou k dispozici i v naší knihovně. Setkání s Dr. Filipitchem bylo velmi příjemné a pro nás pro všechny velký nezapomenutelný zážitek.


Čtenářský projekt: „Nejdelší leporelo se zvířátky“

Děti prvního stupně se budou v rámci letošního čtenářského projektu snažit o vytvoření nového čtenářského rekordu. Budeme se snažit o vytvoření nejdelšího čtenářského leporela se zvířátky, které bude v červnu přeměřeno a schváleno komisaři z agentury Dobrý den. Žáci budou na podporu čtení číst různé knihy, které budou po přečtení představovat svým spolužákům.  Úkolem bude přečíst co nejvíce knih a představit je tak svým kamarádům. Součástí bude i vytvoření příběhu o zvířátku, které si jednotlivé třídy vylosovaly v prosinci. Po přečtení knihy, žák obdrží čtenářský list, který vyplní a z druhé strany nalepí konkrétní zvířátko v různém prostředí či situacích. Na konci května si děti z jednotlivých tříd seskládají čtenářské listy vedle sebe tak, aby jednotlivé obrázky zvířátka, vyprávělo příběh, případně se doladí ještě textem nebo bublinou jako u komiksu. Měly by nám vzniknout různé příběhy, které na závěr spojíme dohromady a pokusíme se vytvořit nový rekord – nejdelší leporelo se zvířátky, který bude zapsán do Knihy českých rekordů. Projekt začíná teď v lednu a ukončen bude koncem května. Vyhlášení by mělo pak proběhnout v červnu.

Držte nám palce, ať máme krásné a co nejdelší leporelo.


Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se již pátým rokem zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu„Záložka do knihy spojuje školy “. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  Žáci vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu „Okouzlující svět příběhů, pohádek a básní“ a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Tato soutěž je dvanáctým ročníkem a jako každý rok ji vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Naší partnerskou školou se letos stala základní škola v obci Veľký Šariš.  Veĺký Šariš je město v Šariši na východním Slovensku, je to město ležící v Šarišském podolí v údolí řeky Torysy. Do letošního projektu se zapojili nejen žáci z prvního, ale i z druhého stupně. Při hodinách čtení a pracovních činnostech naši žáci vytvořili originální záložky, které z druhé strany domalovali příběhem nebo nalepili obrázek z knížky, kterou četli o prázdninách nebo mají v současné době rozečtenou.

A tady je malá ukázka některých záložek a připraveného balíčku k odeslání naším kamarádům na Slovensko.

Již teď se těšíme, jaké záložky nám pošlou děti z partnerské základní školy z Veĺkého  Šariše ze Slovenska.Eva Zikmundová


Školní bibliobus

Díky stavebním úpravám v naší škole nemohou žáci navštěvovat svojí Žákovskou knihovnu. Pro velký zájem a mnoho dotazů dětí, kdy bude opět knihovna otevřena, jsme vytvořili malou „pojízdnou knihovnu“. Protože když nemohou děti za knihami, tak musí knihy za dětmi. Své knihy bude bibliobus nabízet každý čtvrtek o velké přestávce dětem a jeho zastávka bude za šatnami prvního stupně. Věřím, že díky bibliobusu se dostane spousty krásných knih do rukou našim věrným čtenářům.


Pasování na Rytíře řádu čtenářského

Na jaře přichází chvíle, kdy prvňáčci ovládají celou abecedu, začínají sami číst a otevírá se jim svět ukrytý na stránkách knih. A tak nastává doba pro návštěvu knihovny. Každoročně jsou zváni prvňáčci do Knihovny města Plzně do pobočky na Doubravce, kde se nejdříve seznámí s prostředím knihovny a poté následuje samotné pasování. Letos se kvůli nouzovému stavu, který způsobilo šíření nemoci Covid-19 neuskutečnilo spoustu akcí, a proto nás těší, že 20. 10. jsme za dodržených patřičných hygienických opatření mohli pasovat současné druháčky na čtenáře v naší Žákovské knihovně. Děti z druhých tříd postupně přicházely v ranních hodinách do naší Žákovské knihovny za doprovodu svých třídních učitelek. Po složení rytířského slibu děti poklekly před královnu Knihoslavu Sečtělou a byly slavnostně pasovány na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou rádkyně jejího veličenstva obdržely děti Pasovací listinu a knihu s podzimními básničkami.  Věříme, že se brány knihoven zase brzy otevřou a těšíme se na naše malé čtenáře. Přejeme jim spoustu krásných zážitků s knížkami, protože jak v pátek v knihovně zjistili, kdo chce vědět, co je v knihách napsáno, musí je číst.

Eva Zikmundová


Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se již čtvrtým rokem zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu„Záložka do knihy spojuje školy “. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  Žáci vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu „Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze“, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Tato soutěž je jedenáctým ročníkem a jako každý rok ji vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Naší partnerskou školou se stala základní škola v obci Východná.  Východná je obec na Slovensku, v Žilinském kraji, v okrese Liptovský Mikuláš. Do projektu se zapojili žáci z 1. C, 3. B, 4. A a 4. B. Při hodinách čtení a pracovních činnostech naši žáci vytvořili originální záložky, které z druhé strany domalovali příběhem nebo postavičkou z konkrétní knížky, kterou četli o prázdninách nebo mají v současné době rozečtenou. Záložky a dopis žáci stačili ještě dodělat a připravit balíček, než se zavřely školy z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu a rozšíření viru Covid 19 na území České republiky.

A tady je malá ukázka některých záložek a připraveného balíčku k odeslání naším kamarádům na Slovensko.

Již teď se těšíme, jaké záložky nám pošlou děti z partnerské základní školy z Východné ze Slovenska.Eva Zikmundová


Knihovna nikdy nespí

Vyhlášením nouzového stavu v celé ČR a uzavřením škol utichla i naše Žákovská knihovna, ale nespala. V této době díky pomoci vyučujících, jak z prvního tak i z druhého stupně, vychovatelek z družiny a asistentů se knihovna ponořila do prací jako je značení, přebalování a evidování knih.

Patří jim velké poděkování a bylo samozřejmostí, že vše probíhalo za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, dodržování rozestupů, nošení roušek atd.  V této době jsme také započali i evidenci knih do online systému, ve kterém budeme i nadále pokračovat, aby čtenáři a i rodiče se mohli z pohodlí domova podívat, jakými knihami naše Žákovská knihovna disponuje. V červnu zakoupila škola knihy, které byly financovány z  grantu volnočasových aktivit na podporu čtenářství a na které se mohou všichni naši čtenáři v září těšit. A těšit se budou i knihy na své čtenáře, které nyní stojí smutně v regálech a jsou připravené potěšit duši svého čtenáře svými příběhy nebo novými informacemi. A tady je ukázka nových knih, na které se žáci mohou těšit hned od září.


Pozvánka do knihovny

Od září mohou žáci naší školy opět navštěvovat Žákovskou knihovnu, která se představí v novém kabátě. Zároveň je knihovna doplněna o spoustu nových titulů, na které se mohou všichni těšit. Jsou to knihy jak pro malé, tak i pro velké čtenáře. Od pohádek přes atlasy, neuvěřitelné, dojemné či strašidelné příběhy až po sci-fi knihy.

Ráda bych chtěla touto cestou poděkovat všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří během školního roku 2018/2019 přispěli knihou (někteří i více knihami) či časopisy do fondu naší Žákovské knihovny. Velké poděkování patří i Spolku rodičů za finanční příspěvek, ze kterého se zakoupily knihy, které si přáli mít žáci v knihovně. Díky těmto knihám se naše knihovna opět o trochu rozrostla, a tím se dětem rozšířil výběr knih k zapůjčení.

Zde je ukázka některých knih, které se nám sešly a jistě udělají našim čtenářům radost. Cestu do naší knihovny si našla téměř stovka knih.

Zakoupené knihy z příspěvku Spolku rodičů. A tady je malá ukázka některých vybraných titulů.

A proto neváhejte a ve volné chvíli přijďte navštívit naší knihovnu. Za knihovnu děkuje a těší se na vás Eva Zikmundová


Nový prostor pro knihy

Naše knihovna se může pochlubit novými regály, do kterých jsme vložili knihy z oboru naučné literatury. Žáci si zde mohou vybírat různé knihy či encyklopedie, které jsou zaměřené na nejrůznější obory vědy, např. z přírody, z techniky, ale najdete zde i kuchařky či něco o sportu. Knihy z naučné literatury rozšíří žákům obzory napříč kulturami či staletími. Věříme, že pestrá nabídka naší knihovny učiní žáky chytřejšími a moudřejšími.


Cestujeme světem knih

Březen je vyhlášen měsícem čtenářů,  je to celostátní akce podporující a propagující četbu. V rámci tohoto měsíce čtenářů probíhal v naší knihovně program pro děti z jednotlivých oddělení družiny na téma „Cestujeme světem knih.“ Děti se seznámily s některými novými tituly v knihovně současných spisovatelů, ale zároveň jsme si připomněli i knihy našich klasiků, na kterých vyrostlo několik generací českých dětí. Přečetli jsme si krátkou pohádku z knihy „Pětka z přírodopisu a jiné macourkoviny“ od Miloše Macourka. Příběh se dětem moc líbil, byl velmi vtipný a poučný, všichni jsme se při čtení hodně pobavili a zasmáli. Pak si někteří čtenáři vybrali knihu domů, kterou si přečtou.

Při dalším setkání jsme si představili knihu od současného spisovatele Arnošta Goldflama „Standa a dům hrůzy.“ Za pomocí čtenářských kostek jsme se seznámili s knihou a postupně i s první kapitolou této knihy. Ostatní nebylo dětem prozrazeno, knihu si mohou děti zapůjčit v knihovně a dočíst doma.


Poděkování

Jménem naší Žákovské knihovny bych chtěla poděkovat Školnímu parlamentu za pomoc v projektu „Od Ježíška přišla nová knížka? Věnujte ty, které již nečtete.“ 

 Zároveň děkuji všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří nám přispěli knihou (někteří i více knihami) do fondu naší Žákovské knihovny. Velké poděkování patří i Spolku rodičů za finanční příspěvek. Díky těmto knihám se naše knihovna opět o trochu rozrostla, a tím se dětem rozšířil výběr knih k zapůjčení.

Zde je ukázka některých knih, které se nám sešly a jistě udělají našim čtenářům radost. Cestu do naší knihovny si našlo okolo 130 knih.

Zakoupené knihy z příspěvku Spolku rodičů. Celkem 52 knih a malá ukázka některých vybraných titulů.


Knižní novinky, aneb co si přečíst v novém roce:

Není měsíce, abych do naší Žákovské knihovny nezapsala nové knihy. Ať jsou to knihy či časopisy od štědrých dárců – žáků, rodičů z naší školy, kterým tímto velmi děkuji, nebo přímo z regálů knihkupectví, které zakoupila naše škola. Jsou to knihy pro malé i velké čtenáře. Od pohádek přes atlasy, encyklopedie, až po sci-fi příběhy. Také zde najdete poučné knihy, bajky, pověsti, detektivní romány i romány podle skutečných událostí. Prostě každý si najde to své. Knihy si mohou žáci i vyučující vypůjčit domů a za dlouhých zimních večerů si přečíst nebo přijít jen tak s kamarády do knihovny si knihy prohlédnout, posedět a povykládat si o nich.Tady je ukázka některých nových titulů.

Šťastnou ruku ve výběru knihy a příjemné počtení Vám přeje Eva Zikmundová


Čtenář na jevišti 2017


Listopad 2017

Společnost Svět knihy vyhlásila začátkem září v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ 5. ročník projektu „Čtenář na jevišti 2017,“ do kterého se přihlásila i naše škola. Úkolem bylo si vyzkoušet práci s knihou, zpracování literárního textu a přípravu scénického čtení spojené s hereckou aktivitou. Do práce jsme se pustili s vybranými žáky třetích tříd a pod vedením Evy Zikmundové a Mgr. Ireny Eichlerové jsme vytvořili video upoutávku na knihu Modrý Poťouch od Miloše Kratochvíla. Všichni jsme si práci velmi užili.

Páťáci: https://www.youtube.com/watch?v=nWPYIARgPjU

Třeťáci: https://www.youtube.com/watch?v=KoAip5CvTcc


Listy nejen na stromech, ale i v knize

V dubnu a v květnu probíhal v knihovně program pro děti z jednotlivých oddělení družiny na téma „Listy nejen na stromech, ale i v knize.“ Děti vytvořily svůj lístek, na který napsaly, co pro ně znamená čtení a kniha. Tento lístek si pak nalepily na strom, který je namalovaný v knihovně. Přečetli jsme si i pohádku z knihy Proměny. Legendy o stromech a květinách, kde nás zaujal příběh, proč má vrba kočičky.  


Cestujeme světem knih

Ke čtení knih byli žáci motivování projektem „Cestujeme světem knih,“ kde měli děti od prvních do čtvrtých tříd přečíst a pak přečtenou knihu představit svým spolužákům. Vyvrcholením bylo květnové soutěžní odpoledne dětí s rodiči a učiteli, kde byli vyhodnoceni nejpilnější čtenáři, kteří byli odměněni knihou. Cílem projektu bylo posílení čtenářské gramotnosti žáků. Čtenáři navštěvovali i Žákovskou knihovnu, kde si knihy prohlíželi a zapůjčili pro domácí četbu. Celoročně si vedli žáci čtenářské deníky a své spolužáky seznamovali s obsahem přečtených knih a doporučovali jim knihy k přečtení. V rámci tohoto projektu získala naše knihovna i dvě sady knih po 25 ks. Na tyto knihy se těší nejen děti, ale i učitelé, až si je společně přečtou při hodinách čtení.

 

Školní knihovna

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page