top of page

Školní parlament

Školní žákovský parlament je nástroj pro zapojení žáků do života školy. Žákovský parlament podporuje komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Napomáhá tím zlepšovat prostředí a klima školy.


Své zástupce ve školním parlamentu si vybírají žáci čtvrtých až devátých tříd. Zástupci třídy ve školním parlamentu přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje. Své spolužáky následně informují.  Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří organizování kulturních a sportovních akcí pro ostatní žáky, řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy. Práce ve školním parlamentu vede žáky k pochopení fungování občanské společnosti.


Koordinátory žákovského parlamentu pro školní rok 2023/2024 jsou: 

Mgr. Jakub Černý

Mgr. Martin Šimáček


Funkce ve školním parlamentu

Předseda: Ondřej Salák - 9.B

Místopředseda: Adam Zrostlík, - 5.B

Nástěnkář: Jindřich Urbaník - 9.A a David Kolínský – 9.A

Hlas parlamentu: Kristýna Štruncová – 6.C

Zapisovatel: Veronika Hajnová – 5.B a Kryštof Mourek – 4.B


Školní parlament měl zatím jednu schůzku, na konci měsíce září. Úvodní slovo patřilo paní ředitelce, která motivovala zástupce jednotlivých tříd ke spolupráci a pomoci při fungování školního parlamentu. Poté proběhlo zvolení do funkcí a následně se připravil první plán očekávaných akcí v prvním pololetí školního roku 2023/2024.


Očekávané akce školního parlamentu ve školním roce 2023/2024

1)     Pravidelné schůzky parlamentu

2)     Dotazník – žákovský parlament bude chtít opět mezi spolužáky uskutečnit dotazníkové šetření týkající se klimatu třídy.

3)     Šachy – akce pro žáky druhého stupně

4)     Piškvorky – akce pro žáky prvního stupně

5)     Sběr kaštanů pro Sofronku – tradiční sběr kaštanů pro Sofronku

6)     Halloween – velmi podařená akce, kterou ŠP rád uspořádá i v letošním školním roce

7)     Mikuláš – v prosinci k nám do školy zavítá Mikuláš spolu s andělem a čerty

8)     Vánoční dveře – jako již tradičně, tak i letos školní parlament vyhlásí soutěž o nejkrásnější Vánoční dveře, akce především pro první stupeň

9)     Mimořádné úspěchy žáků – novinka, kterou školní parlament zavedl. Vytvořila se nástěnka s několika velmi úspěšnými žáky naší školy. Jedná se opravdu o různorodé úspěchy, které stojí za zmínku. Nástěnka je k vidění na chodbě u tělocvičny. Doufáme, že se letos naše úspěchy rozšíří.

10)  Vánoční čtení – i letos naši deváťáci v týdnu před Vánoci půjdou svým nejmladším spolužákům předčítat knížky


Očekáváme také další akce, které si žáci vymyslí v průběhu školního roku.

Školní parlament

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page