top of page

2. stupeň

Mgr. Marta Bílková: +420 378 027 317

bilkovama@zs14.plzen-edu.cz

třída 8. B

Konzultační hodiny: středa 7:20 - 7:40


Mgr. Simona Burešová: +420 378 027 314

buresovasi@zs14.plzen-edu.cz

třída 8. A

Konzultační hodiny: středa 7:20 - 7:40


Mgr. Veronika Cajthamlová: +420 378 027 311

cajthamlovave@zs14.plzen-edu.cz

třída 9. B

Konzultační hodiny: pondělí 12:40 - 13:00


Mgr. Jakub Černý: +420 378 027 313

cernyja@zs14.plzen-edu.cz

třída 7. A

Konzultační hodiny: úterý 7:30 - 7:50


Mgr. Jana Drábková: +420 378 027 318

drabkovaja@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:20 - 7:40

 

Mgr. Jana Janouškovcová Sirová: +420 378 027 314

janouskovcovasiro@zs14.plzen-edu.cz

třída 9. A

Konzultační hodiny: pondělí 7:20 - 7:40


Mgr. Lenka Janová: +420 378 027 317

janovale@zs14.plzen-edu.cz

třída 7. B

Konzultační hodiny: středa 7:20 - 7:40


Mgr. Jakub Kabourek: +420 378 027 310

kabourekja@zs14.plzen-edu.cz

třída 8. C

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:20 - 7:40


Mgr. Zuzana Kordíková: +420 378 027 316

kordikovazu@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: středa 7:30 - 7:50


Mgr. Alena Lunterová: +420 378 027 316

lunterovaal@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:20 - 7:40

 

Mgr. Milada Medveďová: +420 378 027 318

medvedovami@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:30 - 7:50

 

Mgr. Jiřina Pešková: +420 378 027 314

peskovaji@zs14.plzen-edu.cz

třída 6. C

Konzultační hodiny: pátek 7:20 - 7:40


Mgr. Vladimíra Rušavá: +420 378 027 314

rusavavl@zs14.plzen-edu.cz

třída 9. C

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:20 - 7:40


Mgr. Jindřiška Skopová: +420 378 027 320

skopovaji@zs14.plzen-edu.cz

třída 7. C

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:10 - 7:30 


Mgr. Eva Sopková: +420 378 027 318

sopkovaev@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 - 7:50


Bc. Bohumila Sommerová: +420 378 027 313

sommerovabo@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny:


Mgr. Štěpánka Svobodová: +420 378 027 311

svobodovast@zs14.plzen-edu.cz

třída 8.D

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 14:20

 

Mgr. Martin Šimáček: +420 378 027 313

simacekma@zs14.plzen-edu.cz

třída 6. A

Konzultační hodiny: úterý 7:30 - 7:50


Mgr. Irena Šnebergerová: +420 378 027 310

snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: středa 7:10 - 7:40


Bc. Dominik Titlbach: +420 378 027 313

titlbachdo@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: pátek 10:00 - 10:20


Mgr. Veronika Tolarová: +420 378 027 320

tolarovave@zs14.plzen-edu.cz

třída 6. B

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 13:20


Mgr. Nikol Vetýšková: +420 378 027 316

vetyskovani@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:20 - 7:40


Mgr. Adam Volák: +420 378 027 313

volakad@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 - 7:50


Hana Zajíčková: +420 378 027 320

zajickovaha@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny: úterý 12:00 - 12:20            

Provozní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Asistenti pedagoga

Školní družina

1. stupeň

Vedení školy

2.stupen

Podporujeme

bottom of page