top of page

Školní poradenské pracoviště

Ačkoli se nikdo nemůže vrátit a začít úplně znovu, každý může začít od teď a vytvořit úplně nový konec.” 


„Lidé musí spolu mluvit, mají -li se domluvit.“ A. de Saint - Exupéry


Školní poradenské pracoviště na 14. ZŠ pracuje ve složení – školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence a vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.


Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 budou podány na třídních aktivech 13. prosince 2023.


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) ve spolupráci s MŠMT připravilo nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Na jednom místě tak postupně najdete všechny potřebné informace.

Nové webové stránky www.prihlaskynastredni.cz obsahují informace a návody, jak se přihlašovat k novému přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Sledujte tyto webové stránky, budou průběžně aktualizovány.


Prezentace_k_přijímacímu_řízení_na_SŠ_pro_školní_rok _2024_25
.pptx
Download PPTX • 1.68MB


Školní_program_pro_prevenci_šikany
.pdf
Download PDF • 650KB

Mapa pomoci Pedagogicko-psychologické poradny


Užitečné_webové_stránky
.pdf
Download PDF • 447KB

Informační brožura "Čím budu"


Čím_budu
.pdf
Download PDF • 1.28MB

Posviť si na budoucnost - Festivalová karta


Kariérové poradenství


Dny otevřených dvěří


DOD_konané_ve_školním_roce_2023-24
.pdf
Download PDF • 217KB


Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page