top of page

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, případně další osobám, podílet se na správě školy.

Ve své činnosti se řídí §167 a §168 školského zákona.

 

Školská rada má 6 členů a její funkční období jsou 3 roky.

Současná školská rada zahájila činnost v červenci 2021.

  

Email: skolskarada@zs14.plzen-edu.cz

Telefon: +420 378 027 300

  

Předseda školské rady

 

PhDr. Michal Petrášek, Ph.D.

 

Složení školské rady


zástupci žáků  

Ing. Martina Kosová                                                               

PhDr. Michal Petrášek Ph.D. 

 

zástupci pedagogů

Mgr. Jakub Černý                          

Eva Zikmundová


zástupci zřizovatele

Tomáš Soukup

Mgr. Lenka Šudáková                                            


Školská_rada_zřizovací_listina
.pdf
Download PDF • 615KB


Školská_rada_v_legislativě
.pdf
Download PDF • 1.05MB


Školská_rada_jednací_řád
.pdf
Download PDF • 898KB


Školská_rada_volební_řád
.pdf
Download PDF • 1.16MB

Školská rada

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page