top of page

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Janouškovcová Sirová – školní metodik prevence

+420 378 027 314

janouskovcovasiro@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny


Ing. Mgr. Lenka Knoblochová – výchovný poradce pro 1.stupeň

+420 378 027 334

knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny


Mgr. Zuzana Pecháčková – speciální pedagog

+420 378 027 315

pechackovazu@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny


Mgr. Irena Šnebergerová – výchovný a kariérový poradce pro 2.stupeň

+420 378 027 310

snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny

Provozní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Asistenti pedagoga

Školní družina

1. stupeň

Vedení školy

PoradenskePracoviste

Podporujeme

bottom of page