top of page

Povinné informace

Dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění


1. Úplný název školy

14. základní škola Plzeň, Zábělská 1220/25, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Základní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost

 • Poskytování základního vzdělávání podle platných právních přepisů

 • Zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně

 • Zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení

 • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

 • Výchova a rozvoj talentované mládeže

 

Doplňková činnost

 • Zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

 • Zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

 • Pořádání kulturně-vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 

Zřizovatel

Statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČ: 00075370

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje,

Odbor školství, mládeže a sportu,

Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

IČ: 70890366

 

Zřizovací_listina
.pdf
Download PDF • 2.46MB

3. Popis organizační struktury


Organizační_struktura_školy
.pdf
Download PDF • 274KB

4. Kontaktní spojení

 • 14.základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Zábělská 1220/25

312 00 Plzeň

 

 

Kontakty 14. ZŠ

 

5. Platby

 • Číslo účtu – školné 4838590217/0100

 • Číslo účtu – stravné 4838600227/0100

 

Ceny obědů a svačinek

 

6. Identifikační číslo školy (IČ)

 • IČ: 68784643

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • DČ: CZ68784643

 

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Zpráva o rozpočtu za uplynulý kalendářní rok je součástí výroční zprávy




Školní_vzdělávací_program_platný_od_1.9
.pdf
Download PDF • 2.88MB

Školní_vzdělávací_program_platný_od_1.9.18
.pdf
Download PDF • 3.36MB

Školní_řád_a_pravidla_pro_hodnocení_1.9.2023
.pdf
Download PDF • 298KB

Vnitřní_řád_školní_družiny
.pdf
Download PDF • 152KB

Provozní_řád_ŠJ_k_1.9.2023
.pdf
Download PDF • 159KB

9. Žádosti o informace


Směrnice_o_svobodném_přístupu_k_informacím
.pdf
Download PDF • 280KB

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

 • Ústně nebo písemně

 • Osobně v kanceláři školy

 • Telefonicky

 • Prostřednictvím datové schránky

 • Prostřednictvím elektronické pošty

 • Prostřednictvím písemné pošty


Kontakty


11. Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vyhláška č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání v platném znění

Vyhláška č 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

 

12. Úhrady za poskytování informací


Sazebník_úhrad
.pdf
Download PDF • 109KB

13. Licenční smlouvy

 • Nejsou uzavřeny

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Výroční_zpráva_o_poskytování_informací_2022
.pdf
Download PDF • 301KB

Povinné informace

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page